Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Tuyển tư vấn truyền thông cho thanh niên sau cai nghiện về chăm sóc SKSS/SKTD, HIV/AIDS, ma túy năm 2021

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Lương: Đã hết hạn nộp hồ sơ Lưu

Mô tả công việc

I.THÔNG TIN CHUNG
Để hỗ trợ nhóm thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức AUSAID cam kết tài trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên - VNM9P04“ giai đoạn 2017-2021 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ. Thực hiện nhiệm vụ này, trong khuôn khổ Dự án, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tuyển 03 tư vấn cá nhân hỗ trợ phát triển tài liệu truyền thông và giảng dạy cho thanh niên nòng cốt về chăm sóc SKSS/SKTD, HIV/AIDS, bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống ma túy.
II. MỤC ĐÍCH
- Hỗ trợ thiết kế tài liệu truyền thông để tuyên truyền viên sử dụng trong quá trình truyền thông tại cộng đồng;
- Nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên về kiến thức chăm sóc SKSS/SKTD, bạo lực trên cơ sở giới, HIV/AIDS, ma túy và kĩ năng truyền thông.
III. PHƯƠNG PHÁP
Rà soát các tài liệu sẵn có; cập nhật và làm mới các tài liệu.
IV. SẢN PHẨM
- Bộ tài liệu truyền thông về chăm sóc SKSS/SKTD, bạo lực trên cơ sở giới, HIV/AIDS, ma túy và kĩ năng truyền thông được thiết kế và đưa vào sử dụng trong khuôn khổ Dự án;
- Tuyên truyền viên của 02 mô hình tại Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình có đủ kiến thức, kĩ năng tuyên truyền tại cộng đồng.

Yêu cầu công việc

1. Nội dung công việc: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương và UNFPA sẽ làm việc cùng với tư vấn.
Chuyên gia 1: Chuẩn bị nội dung về chăm sóc SKSS/SKTD, HIV/AIDS bạo lực trên cơ sở giới và kĩ năng truyền thông; làm việc với thiết kế để đưa ý tưởng hoàn thiện tài liệu và tham gia giảng tại khóa tập huấn tại Hà Nội.
Chuyên gia 2: Chuẩn bị nội dung ma túy và làm việc với thiết kế đưa ý tưởng và hoàn thiện tài liệu;
Chuyên gia 3: Thiết kế tài liệu standee và tranh lật theo nội dung đã được duyệt
2. Nhiệm vụ cụ thể:

STT Công việc cụ thể Ngày làm việc
(1) (2) (3)
I Chuyên gia 1 20 ngày
1 Xây dựng đề cương nội dung về chăm sóc SKSS/SKTD, HIV/AIDS bạo lực trên cơ sở giới và kĩ năng truyền thông cho standee, tranh lật (được Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phê duyệt) 10 ngày
2 Làm việc với thiết kế để đưa ý tưởng và hoàn thiện tài liệu 06 ngày
3 Chuẩn bị tài liệu và tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn (2 ngày chuẩn bị tài liệu, 2 ngày giảng dạy) 04 ngày
II Chuyên gia 2 09 ngày
1 Xây dựng đề cương nội dung về ma túy cho poster, tranh lật (được Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phê duyệt) 05 ngày
2 Làm việc với thiết kế để đưa ý tưởng và hoàn thiện tài liệu 02 ngày
3 Chuẩn bị tài liệu và tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn (1 ngày chuẩn bị tài liệu, 1 ngày giảng dạy) 02 ngày
III Chuyên gia 3: Thiết kế standee, tranh lật theo nội dung đã dược duyệt 07 ngày
VI. YÊU CẦU NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM
1. Chuyên gia 1:
- Có trình độ thạc sĩ hoặc cao hơn về lĩnh vực chăm sóc và tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, giáo dục kỹ năng sống;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về các nội dung trên, ưu tiên cho kinh nghiệm đã thực hiện xây dựng các tài liệu truyền thông của UN/UNFPA;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; viết báo cáo bằng tiếng Anh.
2. Chuyên gia 2:
- Có trình độ đại học hoặc cao hơn về lĩnh vực phòng chống ma túy;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về các nội dung trên, ưu tiên cho kinh nghiệm đã thực hiện xây dựng các tài liệu truyền thông của UN/UNFPA;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; viết báo cáo bằng tiếng Anh
Chuyên gia 3:
- Có trình độ đại học có liên quan;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về các nội dung trên, ưu tiên cho kinh nghiệm đã thực hiện xây dựng các tài liệu truyền thông của UN/UNFPA;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Các chuyên gia yêu cầu có kiến thức về tiếng Anh và thành thạo trong việc sử dụng internet, email và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point…).

Quyền lợi được hưởng

Căn cứ vào yêu cầu, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương sẽ ký hợp đồng tư vấn cá nhân với (ICC) từng tư vấn được lựa chọn. ICC sẽ bao gồm tất cả các chi phí có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn. Không bao gồm công tác phí, đi lại thực địa. Định mức chi phí tư vấn được áp dụng trên cơ sở trình độ và kinh nghiệm của mỗi chuyên gia theo quy định tại định mức chi phí của VN-EU, chi phí bao gồm thuế nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Phương thức thanh toán: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương sẽ chuyển thanh toán chi phí tư vấn vào tài khoản ngân hàng của chuyên gia sau khi được Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương nghiệm thu sản phẩm. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VND).
Tư vấn quan tâm vui lòng gửi lý lịch tự thuật (CV) bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, bằng cấp có liên quan qua email: dthuy2595@gmail.com, đt: 0869.056.555 trước ngày 17 tháng 4 năm 2021 ; Ban tổ chức sẽ căn cứ vào hồ sơ và khả năng đáp ứng công việc của ứng cử viên để lựa chọn tư vấn phù hợp. ưu tiên những ứng cử viên đã có trong danh sách ngắn do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tuyển chọn, đã từng làm việc với các dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ./.

Việc làm tương tự

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÀI SẢN Tập Đoàn Hưng Thịnh

Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm: TP HCM

Lương:

Thủ Quỹ (Làm tại Bình Dương) Tập Đoàn Hưng Thịnh

Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm: Bình Dương

Lương:

PHÓ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÀI SẢN Tập Đoàn Hưng Thịnh

Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm: TP HCM

Lương:

Chia sẻ việc làm này

Tổ chức chính trị xã hội có chức năng thường trực các chương trình về chăm sóc sức khỏe y tế, truyền thông nâng cao nhận thức cho Thanh thiếu niên về y tế dự phòng

Địa điểm Số 3-5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội

Quy mô công ty Từ 10 - 50 Nhân Sự