Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Tuyển tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên nòng cốt làm công tác tuyên truyền về chăm sóc SKSS

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Lương: Đã hết hạn nộp hồ sơ Lưu

Mô tả công việc

I.THÔNG TIN CHUNG
Để hỗ trợ thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 (Covid 19), Chính phủ Nhật Bản cam kết tài trợ chính phủ Việt Nam thông qua Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên" giai đoạn 2017-2021 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ. Đại dịch Covid-19 càng tăng sự bất bình đẳng của phụ nữ và trẻ em gái. Nó có thể dẫn đến bạo lực với phụ nữ là kết quả của mất việc làm, tình trạng không chắc chắn, giảm thu nhập thiếu lương thực làm tăng bạo lực và bóc lột phụ nữ. Yêu cầu cách ly và giãn cách xã hội có thể là chỗ để bạo lực nhưng không có sự hỗ trợ. Hơn nữa, hệ thống bảo vệ và cơ chế an toàn, luật pháp và hệ thống tòa án cũng bị hạn chế do giãn cách, điều này làm hạn chế sự tiếp cận và tìm sự giúp đỡ của phụ nữ và em gái khi bị bạo lực. Chương trình sẽ hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ bị ảnh hưởng do Covid-19. Dự án tập trung vào thanh niên nam, nữ tại địa bản bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thông qua việc sử dụng các hình thức truyền thông đổi mới, sử dụng Công nghệ thông tin, mạng xã hội. Để thực hiện được nhiệm vụ này, trong khuôn khổ Dự án, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương cần tuyển 02 tư vấn cá nhân hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên nòng cốt làm công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.
II. MỤC ĐÍCH
Nâng cao năng lực cho thanh niên nòng cốt tham gia công tác tuyên truyền viên về kiến thức, kỹ năng truyền thông trực tiếp và gián tiếp, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.
Có đủ năng lực tổ chức hoạt động cho thanh niên tại các quận/huyện của thành phố Đà Nẵng.
III. PHƯƠNG PHÁP
Rà soát, xây dựng tài liệu giảng dạy về kỹ năng truyền thông trực tiếp, gián tiếp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ tập trung vào thanh niên nam, nữ tại địa bàn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid.
IV. SẢN PHẨM
- 01 bộ tài liệu giảng dạy;
- Tham gia giảng tại 01 khóa tập huấn cho 15 tuyên truyền viên thanh niên nòng cốt của 8 quận/huyện thành phố Đà Nẵng
V. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trung tâm TTN Trung ương sẽ làm việc cùng với tư vấn.
Chuyên gia 1: Thiết kế tài liệu và giảng tại khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông trực tiếp, gián tiếp, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.
Chuyên gia 2: Trợ giảng khóa tập huấn
Nhiệm vụ Công việc cụ thể Ngày làm việc
(1) (2) (3)
I Chuyên gia 1 08 ngày
1 Rà soát, chuẩn bị tài liệu giảng dạy kỹ năng truyền thông trực tiếp, gián tiếp, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ 4 ngày
2 Tham gia tập huấn tại Đà nẵng 4 ngày
II Chuyên gia 2 6 ngày
Trợ giảng cho khóa tập huấn: nghiên cứu bài giảng, chuẩn bị phương tiện cho các bài tập nhóm, cá nhân, tổ chức trò chơi, quản lý lớp học và làm việc cùng giảng viên chính

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM
Chuyên gia 1:
- Có trình độ thạc sĩ hoặc cao hơn về lĩnh vực chăm sóc và tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, giáo dục kỹ năng sống;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nhiên cứu về các nội dung trên;
- Ưu tiên cho kinh nghiệm đã thực hiện xây dựng các tài liệu truyền thông của UN/UNFPA;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; viết báo cáo bằng tiếng Anh.
Chuyên gia 2:
- Có trình độ đại học có liên quan;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu về các nội dung trên;
- Ưu tiên cho kinh nghiệm đã thực hiện xây dựng các tài liệu truyền thông của UN/UNFPA;
-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Các chuyên gia yêu cầu có kiến thức về tiếng Anh và thành thạo trong việc sử dụng internet, email và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point…).

Quyền lợi được hưởng

Căn cứ vào yêu cầu, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương sẽ ký hợp đồng tư vấn cá nhân với (ICC) từng tư vấn được lựa chọn. ICC sẽ bao gồm tất cả các chi phí có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn. Không bao gồm công tác phí, đi lại thực địa. Định mức chi phí tư vấn được áp dụng trên cơ sở trình độ và kinh nghiệm của mỗi chuyên gia theo quy định tại định mức chi phí của VN-EU, chi phí bao gồm thuế nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Phương thức thanh toán: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương sẽ chuyển thanh toán chi phí tư vấn vào tài khoản ngân hàng của chuyên gia sau khi được Trung tâm Thanh Thiếu niên Trung ương nghiệm thu sản phẩm. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VND).
Tư vấn quan tâm vui lòng gửi lý lịch tự thuật (CV) bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, bằng cấp có liên quan qua email: dthuy2595@gmail.com, đt: 0869.056.555 trước ngày 17 tháng 4 năm 2021 ; Ban tổ chức sẽ căn cứ vào hồ sơ và khả năng đáp ứng công việc của ứng cử viên để lựa chọn tư vấn phù hợp. ưu tiên những ứng cử viên đã có trong danh sách ngắn do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tuyển chọn, đã từng làm việc với các dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ./.

Việc làm tương tự

Nhân viên Pha chế Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản PSA

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản PSA

Địa điểm: Hà Nội

Lương:

Chuyên viên phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Địa điểm: TP HCM

Lương:

Chuyên viên phụ trách mảng thiết kế Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Địa điểm: TP HCM

Lương:

Chia sẻ việc làm này

Tổ chức chính trị xã hội có chức năng thường trực các chương trình về chăm sóc sức khỏe y tế, truyền thông nâng cao nhận thức cho Thanh thiếu niên về y tế dự phòng

Địa điểm Số 3-5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội

Quy mô công ty Từ 10 - 50 Nhân Sự