Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH N CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người lao động/người tìm việc (thành viên). Đây là các thông tin mà BMJob.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để BMJob.vn liên hệ xác nhận khi người lao động/người tìm việc đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người lao động/người tìm việc.
Các thành viên không buộc phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2.      Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
-          Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
-          Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn;
-          Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
-          Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
-          Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại BMJob.vn.
-          Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người lao động/người tìm việc. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3.      Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của BMJob.vn.
4.      Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhận của mình
ü  Những Lựa Chọn Dành Cho Bạn Khi Thu Thập, Sử Dụng Và Phân Phối Thông Tin Cá Nhân
-          Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn tính năng của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.
-          Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT BMJob có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website tuyển dụng BMJob ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.
  Bạn Có Thể Truy Nhập, Cập Nhật Và Xoá Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào
-          Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu BMJob.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BMJob.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân người lao động/người tìm việc. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xóa hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “My profile” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website tuyển người Sàn giao dịch TMĐT BMJob, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Logoff” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “My Profile”.
-          Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Forgot Password”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.
-          Tài khoản Sàn giao dịch TMĐT BMJob của bạn có thể bị xóa, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập trên Internet.
5.      Những Biện Pháp Phòng Ngừa An Toàn Chống Mất Mát, Lạm Dụng Hoặc Thay Đổi Thông Tin Của Bạn
-          Ngoài người quản trị Sàn giao dịch TMĐT BMJob hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Sàn giao dịch TMĐT BMJob ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.
-          Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Sàn giao dịch TMĐT BMJob không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Sàn giao dịch TMĐT BMJob. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.
-          Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.
-          Nếu bạn lo lắng về dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà Sàn giao dịch TMĐT BMJob đang nắm giữ hoặc xử lý. Bạn có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT BMJob chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác một cách miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT BMJob dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
6.  Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng
-          Sàn giao dịch TMĐT BMJob có biện pháp kĩ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi Sàn giao dịch TMĐT BMJob thu thập thông tin qua trang web, Sàn giao dịch TMĐT BMJob thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Sàn giao dịch TMĐT BMJob dùng tường lửa trên các máy chủ. Khi Sàn giao dịch TMĐT BMJob lấy dữ liệu thẻ thanh toán điện tử, Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Mặc dù Sàn giao dịch TMĐT BMJob không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mã dữ liệu của bạn. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob. Sàn giao dịch TMĐT BMJob duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy trình bảo vệ của Sàn giao dịch TMĐT BMJob là Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn.
-          Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT BMJob. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
-          Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
-          Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
-          Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT BMJob yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT BMJob không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
7.      Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân người lao động/người tìm việc
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.     
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân người lao động/người tìm việc là 15 ngày.
8.      Tổng quát
Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng điều khoản chỉnh sửa trên trang web.