Quy chế hoạt động

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT BMJOB.VN

I. Nguyên tắc chung

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch TMĐT BMJob! Trước khi sử dụng trang web BMJob gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Sàn giao dịch TMĐT BMJob qua thông tin liên hệ chúng tôi công khai trên website. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn giao dịch TMĐT BMJob và người sử dụng.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản của quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên quy chế này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi quy chế thay đổi được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn giao dịch TMĐT BMJob, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi, nếu dưới 18 tuổi phải truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch TMĐT BMJob cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng trang web, theo Quy chế đã đề ra, cho mục đích đăng tải các nội dung về việc làm trên trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch TMĐT BMJob cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Quy chế này, Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ xóa tài khoản thành viên mà không cần báo trước. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí thành viên. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch TMĐT BMJob không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II. Quy định chung

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob là trang web Bmjob.vn. Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể đăng các thông tin về tuyển dụng, việc làm.

Thành viên: bao gồm ứng viên và nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng trang web BMJob, để xem các công việc do người sử dụng khác đăng lên hoặc đăng thông báo tuyển dụng.

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của BMJob thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. Quy trình giao dịch

1. Nguyên tắc hoạt động

Sàn giao dịch TMĐT của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (địa chỉ trang web: www.BMJob.vn) (sau đây gọi là “Sàn giao dịch TMĐT BMJob” hay “BMJob”) được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác.

Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT BMJob là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp có nhu cầu đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những Thành viên khác đăng lên, hoặc tương tác với những Thành viên khác. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Sàn giao dịch TMĐT BMJob chính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Việc Thành viên truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.

- Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó.

- Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

- Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT BMJob phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.

2. Quy trình giao dịch

A. Quy trình dành cho thành viên là người tìm việc

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Người dùng có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook và Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào bản trên.

Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT BMJob và được Sàn giao dịch TMĐT BMJob chấp thuận, Thành viên sẽ có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.

Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT BMJob có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

Bước 2: Tạo hồ sơ trực tuyến dành cho ứng viên

Thành viên có thể tạo hồ sơ để ứng tuyển bằng cách hoàn tất những thông tin quy định sẵn của Sàn giao dịch TMĐT BMJob, bao gồm: Thông tin cá nhân; thông tin chung; kỹ năng; ngoại ngữ;kinh nghiệm làm việc; học vấn và bằng cấp; thông tin tham khảo; công việc mong muốn.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, click chọn “Bổ sung” và chờ Ban quản trị BMJob phê duyệt hồ sơ. Khi được phê duyệt hồ sơ, người tìm kiếm việc làm có thể ứng tuyển vào vị trí công việc phù hợp với mình.

B. Quy trình đăng thông tin dành cho thành viên nhà tuyển dụng

Bước 1: Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng

Chọn mục “Nhà tuyển dụng” “Đăng ký”, nhập đầy đủ các thông tin như: Tên Công ty, mã số thuế; email; …

Bước 2: Trước khi Đăng tin tuyển dụng lên website BMJob.vn, Nhà tuyển dụng cần cung cấp đầy đủ thông tin của Nhà tuyển dụng trước khi đăng tải tin tuyển dụng lên trang.

Chọn mục: “Đăng nhập”

Sau đó, click chọn mục “Thông tin nhà tuyển dụng”. Nhập những thông tin Nhà tuyển dụng vào các mục tương ứng: Địa chỉ, quy mô công ty, email, mô tả, website, đặt ảnh đại diện; …

Sau khi nhập đầy đủ thông tin Nhà tuyển dụng, click chọn “Cập nhật thông tin”.

Bước 3: Đăng tin tuyển dụng:

Nhà tuyển dụng thao tác nháy chuột vào mục “Đăng tuyển”. Nhà tuyển dụng chỉ cần thêm đầy đủ thông tin như: Địa điểm làm việc; ngành nghề; số lượng; phúc lợi; …

Cuối cùng, nhấn nút “Đăng tuyển dụng”. Trong vòng 24h, ban quản trị sàn TMĐT BMJob.vn sẽ kiểm duyệt thông tin và đăng tin.

3. Quy trình vận chuyển giao nhận:

Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob.vn là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong lĩnh vực việc làm. Khi tìm thấy việc làm phù hợp người lao động chủ động liên hệ với người sử dụng lao động để ứng tuyển (thông qua email hoặc trực tiếp…), vì thế chúng tôi không có dịch vụ vận chuyển giao nhận.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

Sàn TMĐT BMJob.vn là website cung cấp dịch vụ đăng tin tuyển dụng và tìm việc nên chỉ có quy trình đăng tin tìm việc và quy trình đăng tin tuyển dụng như đã trình bày ở mục 2, không có quy trình xác nhận/hủy đơn hàng.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:

Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob.vn là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong lĩnh vực việc làm. Đây là lĩnh vực dịch vụ không có chính sách hoàn trả hàng. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến tin đăng tuyển người dùng liên hệ đến bộ phận chăm sóc người lao động/người tìm việc 24/24 của chúng tôi để được hỗ trợ, nếu có sự vi phạm liên quan đến tin đăng, chúng tôi sẽ tiến hành sửa đổi và bồi thường cho người lao động nếu vi phạm đó gây ra thiệt hại cho người lao động. Nếu nhận thấy người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật (không liên quan đến nội dung tin đăng) chúng tôi sẽ tích cực cung cấp các thông tin của nhà tuyển dụng để người lao động có thể đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền của pháp luật để giải quyết.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm:

Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob.vn là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong lĩnh vực việc làm. Đây là lĩnh vực dịch vụ không có chính sách bảo hành. Mọi thông tin về việc làm sau khi đã được công ty chúng tôi duyệt tin đăng (phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành) đều do nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm. Nếu có vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng sao động trong quá trình ứng tuyển hoặc tuyển dụng, công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp cho người lao động các thông tin của nhà tuyển dụng. Mọi thông tin vi phạm pháp luật của nhà tuyển dụng trong quá trình tuyển dụng (không phải là vi phạm liên quan đến tin đăng) sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob.vn đều không chịu trách nhiệm.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

BMJob.vn và nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người lao động liên quan đến thông tin việc làm đã đăng tải tại website BMJob.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, BMJob.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của BMJob.vn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:Thành viên người lao động/người tìm việc khiếu nại về thông tin việc làm đã đăng tải của nhà tuyển dụng qua email: info@bmjob.vn hoặc gọi đến hotline: 0888.524.555

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Người lao động/người tìm việc của BMJob.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người lao động/người tìm việc , tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên BMJob.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người lao động/người tìm việc để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: BMJob.vn yêu cầu người lao động/người tìm việc và nhà tuyển dụng phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến thông tin đăng tuyển và các nội dung trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc làm.

Bước 4: BMJob.vn làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến các tranh chấp nếu một trong hai bên có yêu cầu.

Bước 5: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của BMJob.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người lao động/người tìm việc đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh là 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty nhận được phản ánh từ phía người dùng.

BMJob.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động/người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tuyển việc làm trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến việc làm và hoạt động của công ty mình. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong tuyển dụng đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm nhà tuyển dụng, người lao động/người tìm việc sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với nhà tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người lao động/người tìm việc. Đối với BMJob.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người lao động/người tìm việc và nhà tuyển dụng nếu được người lao động/người tìm việc hoặc nhà tuyển dụng (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi nhà tuyển dụng, người lao động/người tìm việc đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị BMJob.vn. Trong trường hợp hai bên phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về nhà tuyển dụng: BMJob.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. BMJob.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin đăng của nhà tuyển dụng đó trên BMJob.vn đồng thời yêu cầu nhà tuyển dụng bồi hoàn cho người lao động/người tìm việc thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người lao động/người tìm việc.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người lao động/người tìm việc, nhà tuyển dụng, thì một trong 2 bên người lao động/người tìm việc và nhà tuyển dụng sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho người lao động/người tìm việc.

IV. Quy trình thanh toán

Thành viên thanh toán Phí Dịch vụ (nếu có) chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên Đơn đặt hàng. Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Thành viên thanh toán Phí Dịch vụ.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì BMJob có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

BMJob sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch TMĐT BMJob xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của Thành viên: Khi đăng ký tham gia trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob, Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT BMJob đưa vào dữ liệu quản lý.

- Khi đã trở thành Thành viên trên trang BMJob.vn: Thành viên phải ký cam kết về uy tín và thông tin tiểu sử, thông tin về đơn xin việc, thông tin về công việc đúng với tiêu đề, mô tả đã đăng trên sàn Sàn giao dịch TMĐT BMJob.

- Cơ chế gửi khiếu nại về Thành viên đăng tin dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về những Thành viên / nhà tuyển dụng đăng sai thông tin đến Sàn giao dịch TMĐT BMJob. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người phản ánh tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Thành viên.

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người lao động/người tìm việc (thành viên). Đây là các thông tin mà BMJob.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để BMJob.vn liên hệ xác nhận khi người lao động/người tìm việc đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người lao động/người tìm việc.

Các thành viên không buộc phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại BMJob.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người lao động/người tìm việc. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của BMJob.vn.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhận của mình

Những Lựa Chọn Dành Cho Bạn Khi Thu Thập, Sử Dụng Và Phân Phối Thông Tin Cá Nhân

- Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn tính năng của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.

- Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT BMJob có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website tuyển dụng BMJob ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

Bạn Có Thể Truy Nhập, Cập Nhật Và Xoá Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu BMJob.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BMJob.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân người lao động/người tìm việc. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “My profile” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website tuyển người Sàn giao dịch TMĐT BMJob, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Logoff” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “My Profile”.

- Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Forgot Password”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

- Tài khoản Sàn giao dịch TMĐT BMJob của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập trên Internet.

5. Những Biện Pháp Phòng Ngừa An Toàn Chống Mất Mát, Lạm Dụng Hoặc Thay Đổi Thông Tin Của Bạn

- Ngoài người quản trị Sàn giao dịch TMĐT BMJob hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Sàn giao dịch TMĐT BMJob ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

- Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Sàn giao dịch TMĐT BMJob không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Sàn giao dịch TMĐT BMJob. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

- Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

- Nếu bạn lo lắng về dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà Sàn giao dịch TMĐT BMJob đang nắm giữ hoặc xử lý. Bạn có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT BMJob chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác một cách miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT BMJob dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

6. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

- Sàn giao dịch TMĐT BMJob có biện pháp kĩ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi Sàn giao dịch TMĐT BMJob thu thập thông tin qua trang web, Sàn giao dịch TMĐT BMJob thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Sàn giao dịch TMĐT BMJob dùng tường lửa trên các máy chủ. Khi Sàn giao dịch TMĐT BMJob lấy dữ liệu thẻ thanh toán điện tử, Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Mặc dù Sàn giao dịch TMĐT BMJob không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mã dữ liệu của bạn. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob. Sàn giao dịch TMĐT BMJob duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy trình bảo vệ của Sàn giao dịch TMĐT BMJob là Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn.

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT BMJob. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT BMJob yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT BMJob không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân người lao động/người tìm việc

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob.vn qua email info@bmjob.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân người lao động/người tìm việc là 15 ngày.

8.  Tổng quát

Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kì lúc nào bằng cách đăng điều khoản chỉnh sửa trên trang web.

VII. Quản lý thông tin xấu

Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT BMJob nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại BMJob. Nhà tuyển dụng sau khi đăng tải thông tin về việc làm lên BMJob.vn sẽ không được hiển thị ngay. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung mà nhà tuyển dụng dự định đăng tải. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website hoặc yêu cầu nhà tuyển dụng chỉnh sửa/gỡ bỏ theo quy định. Khi phát hiện nhưng nội dung thông tin sai phạm, thông tin về việc làm mà nhà tuyển dụng đăng tải không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến nhà tuyển dụng.

Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/ người lao động/người tìm việc phản ánh, công ty sẽ liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường lao động tạo những tin đăng tuyển việc làm giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Vì thế, BQT BMJob khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Sàn giao dịch TMĐT BMJob.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

1. Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT BMJob. BMJob sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

2. Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

3. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT BMJob cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể thao tác được thì Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT.

4. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT BMJob sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT BMJob

1. Quyền của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người tìm việc và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu nhà tuyển dụng phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sẽ có phướng án giải quyết, yêu cầu nhà tuyển dụng phải đảm bảo quyền lợi cho người tìm việc, sẽ khóa tài khoản nhà tuyển dụng nếu có vi phạm nghiêm trọng.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn có nghĩa vụ:

- Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ, việc làm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ, việc làm bị pháp luật cấm và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Loại bỏ những thông tin việc làm trái pháp luật, việc làm ảo, hoặc những thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu Nhà tuyển dụng cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi tuyển dụng nhân sự vào những lĩnh vực kinh doanh phải có giấy phép.

- Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ thành viên (cả người tìm việc và nhà tuyển dụng).

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm đối tác.

Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website BMJob.vn

1. Quyền và trách nhiệm của đối tác/ nhà tuyển dụng a. Quyền của Đối tác / Nhà tuyển dụng

Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng vể quảng cáo đăng tin thì Đối tác / Nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật thông tin giới thiệu về công ty, ngành nghề hoặc lĩnh vực đang hoạt động kinh doanh trên BMJob.vn.

Đối tác / Nhà tuyển dụng sẽ được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên BMJob.vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của BMJob.vn nếu được yêu cầu hỗ trợ.

Đối tác / Nhà tuyển dụng được quyền đăng tin tuyển dụng hoặc đặt banner quảng cáo trên BMJob.vn và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý BMJob.vn đề ra trong quá trình hoạt động.

b. Trách nhiệm Đối tác / Nhà tuyển dụng

Đối tác / Nhà tuyển dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, số ĐKKD, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có), … cho ban quản lý BMJob.vn.

Đối tác / Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp cho BMJob.vn bản sao giấy đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp Đối tác / Nhà tuyển dụng là doanh nghiệp môi giới việc làm thì phải cung cấp giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối tác / Nhà tuyển dụng phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao chứng thực của chính quyền địa phương.

Đối tác / Nhà tuyển dụng có trách nhiệm niêm yết chính xác thông tin về việc làm, lương, đãi ngộ, chính sách hỗ trợ (nếu có) … một cách cụ thể, rõ ràng.

Đối tác / Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Đối tác / Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Phối hợp với BMJob.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên người tìm việc với Đối tác / Nhà tuyển dụng về những khiếu nại trong quá trình trao đổi, tuyển dụng diễn ra qua sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Đối tác / Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên người tìm việc khi lỗi được xác định thuộc về Đối tác / Nhà tuyển dụng.

Đối tác / Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những việc làm ảo, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Đối tác / Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tài khoản thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

2. Quyền và trách nhiệm của người tìm việc trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn a. Quyền của người tìm việc trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của BMJob.vn và được BMJob.vn đồng ý, thành viên sẽ được tìm kiếm thông tin việc làm trên BMJob.vn.

Đối với thành viên người tìm việc sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hoạt động tại BMJob.vn.

Thành viên người tìm việc sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm việc hoặc đăng tin tìm việc và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Thành viên người tìm việc có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn

b. Trách nhiệm của người tìm trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn

Thành viên người tìm việc sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của mình và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch/trao đổi với các nhà tuyển dụng trên Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

Thành viên người tìm việc có trách nhiệm cung cấp thông tin về quá trình trao đổi, tuyển dụng để hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Thành viên người tìm việc cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những nhu cầu việc làm ảo, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên người tìm việc cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn bằng văn bản.

Thành viên người tìm việc không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT BMJob.vn.

XI. Điều khoản áp dụng

1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT BMJob và Thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

2. Sàn giao dịch TMĐT BMJob có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động.Sàn giao dịch TMĐT BMJob khi có thay đổi về một trong các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch; quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn; Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử. Sàn giao dịch thương mại điện tử BMJob.vn có trách nhiệm thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

3. Sàn giao dịch TMĐT BMJob và Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.

4. Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài cá nhân và bí mật

trước khi đưa đến một trọng tài tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi phối bởi pháp luật Việt Nam. Trọng tài viên phải là người được đào tạo một cách hợp pháp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là độc lập đối với mỗi bên. Như đã đề cập, Sàn giao dịch TMĐT BMJob có quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin bí mật thông qua huấn thị hoặc các chỉ thị tương tự từ tòa án.

5. Thành viên sẽ phải bồi thường và Sàn giao dịch TMĐT BMJob (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, các công ty con, công ty liên doanh và nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT BMJob) không phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường, bao gồm cả phí luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

6. KHÔNG ĐẠI LÝ: Không có mối quan hệ đại lý, liên doanh, nhân viên, người sử dụng lao động hoặc nhượng quyền, nhận lại quyền được tạo ra bởi Thỏa thuận này. àn giao dịch TMĐT BMJob sẽ gửi thông báo cho Thành viên bằng email đến địa chỉ email Thành viên cung cấp cho 'Sàn giao dịch TMĐT BMJob trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được cho là đã nhận 24 giờ sau khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể cung cấp cho Thành viên thông báo pháp lý bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký. Thông báo gửi đến cho Thành viên bằng thư sẽ được cho là đã được nhận sau ba ngày, kể từ ngày gửi thư.

7. Ngoài các biện pháp pháp lý, Sàn giao dịch TMĐT BMJob có thể, ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các quyền lợi của Thành viên được cấp theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước cho Thành viên. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Thành viên sẽ phải ngay lập tức ngừng việc truy cập và sử dụng Trang web, và Sàn giao dịch TMĐT BMJob, ngoài các biện pháp pháp lý, ngay lập tức thu hồi tất cả các mật khẩu và xác định tài khoản đã cấp cho Thành viên và từ chối truy cập và sử dụng Trang web một phần hoặc toàn bộ. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán) của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt. Hơn nữa, Thành viên đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ người nào khác kết quả của bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt đó. Nếu Thành viên không hài lòng với Sàn giao dịch TMĐT BMJob hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn, hoặc thực hành của Công ty Cổ Phần JVGROUP điều hành trang web, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web.

XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT BMJob:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử BMJob

Trụ sở chính: Tầng 12 tòa nhà VPI, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@bmjob.vn
Tel: 0888.524.555