Nghỉ việc chờ hưởng lương hưu, đóng BHXH thế nào?

08/06/2021

Nguyễn Đức An (TP Hải Phòng) hỏi: "Năm nay tôi 57 tuổi, đóng BHXH được 34 năm 9 tháng, muốn đóng thêm 3 tháng BHXH cho đủ 35 năm để hưởng lương hưu mức 75% có được không? Tôi nghỉ việc chờ hưởng lương hưu thì phải đóng BHXH như thế nào?".

Ban Quan hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 4 điều 2, khoản 1 điều 73, điểm a khoản 2 điều 74 Luật BHXH năm 2014; khoản 1 điều 9, khoản 1 và 2 điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Vì vậy, ông có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đóng thêm 3 tháng để cộng nối với thời gian đã đóng (34 năm 9 tháng) cho đủ 35 năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu bằng 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Ông có thể tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức đóng hằng tháng hoặc 3 tháng/lần, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập do ông lựa chọn làm căn cứ đóng; thu nhập lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (thời điểm hiện tại là 700.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 tháng lương cơ sở.

Ông có thể liên hệ trực tiếp với đại lý thu hoặc BHXH cấp huyện gần nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nghi-viec-cho-huong-luong-huu-dong-bhxh-the-nao-20210608074627894.htm