Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Địa điểm: Số 3-5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 10 - 50 Nhân Sự Loại hình hoạt động: Ngành nghề khác

Website: https://thanhthieunientrunguong.vn/

Theo dõi

Theo dõi

Giới thiệu Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Tổ chức chính trị xã hội có chức năng thường trực các chương trình về chăm sóc sức khỏe y tế, truyền thông nâng cao nhận thức cho Thanh thiếu niên về y tế dự phòng
Giới thiệu Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương