CÔNG TY POWERCHINA NUCLEAR ENGINEERING COMPANY LIMITED

CÔNG TY POWERCHINA NUCLEAR ENGINEERING COMPANY LIMITED

Địa điểm: 311705030

Quy mô công ty: Từ 100-500 nhân sự Loại hình hoạt động: Kỹ thuật

Website: powerchina-ne.com

Theo dõi

Theo dõi

Tuyển dụng việc làm tại CÔNG TY POWERCHINA NUCLEAR ENGINEERING COMPANY LIMITED

Giới thiệu CÔNG TY POWERCHINA NUCLEAR ENGINEERING COMPANY LIMITED

Chúng tôi là Công ty Powerchina Nuclear Engineering Company Limited hiện đang thi công một số dự án nhà máy điệt tại Việt Nam, hiện đang có nhu cầu mở rộng hoạt động quy mô công ty và tìm kiếm các ứng viên tìm năng ứng tuyển vào các vị trí của công ty.
Giới thiệu CÔNG TY POWERCHINA NUCLEAR ENGINEERING COMPANY LIMITED